Centrum Rudiny I.

Miesto: Žilina, SK
Autor: txt architekti
Vizualizácie: J. Šiarnik
Stupeň: súťaž
Rok: 2012
Investor: Mesto Žilina
Plocha riešeného územia: 93 555 m2