Parkhill

Miesto: Bratislava, SK
Autor: txt architekti
Vizualizácie: J. Šiarnik
Stupeň: súťaž
Rok: 2012
Investor: LUKA & BRAMER GROUP, a.s.
Plocha riešeného územia: 52 000 m2