Bytový dom vo Vrakuni

Miesto: Bratislava, SK
Autor:
txt architekti
Vizualizácie:
txt architekti
Stupeň:
súťaž – 2. miesto
Rok:
2012
Investor: Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n.o.
Úžitková plocha: 5778 m2