Txt je skratka elektronických textových súborov. V našom ponímaní vidíme architektonickú súvislosť medzi textom a kontextom. Sme presvedčení o tom, že práve kontext je základným východiskom pri tvorbe dobrej architektúry.
Každý jednotlivý objekt alebo urbanistický súbor reaguje na okolie. Ani objekt budovaný na zelenej lúke nie je bez väzieb a súvislostí. Každé miesto má totiž svoju charakteristickú atmosféru, génia loci. My sa vo svojej tvorbe túto atmosféru snažíme hľadať a zúžitkovať v prospech architektúry, respektíve v širších súvislostiach vnášať génia loci do projektov veľkých i malých mierok. Keďže tento cieľ vnímame ako primárnu úlohu, snažíme sa túto filozofiu uplatňovať aj do racionálnych a pragmatických riešení.
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image