Obnova vojnového cintorína z 1. sv. vojny

Miesto: Banská Bystrica, SK
Autori: txt architekti, E. Zatlukaj, R. Dilhoffová
Stupeň: súťaž - špeciálna odmena
Rok: 2016
Investor: Mesto Banská Bystrica
Plocha riešeného územia: 6 155 m2