Multifunkčné centrum CityPark Nitra

Miesto: Nitra, SK
Autor: txt architekti
Spolupráca: OBERMEYER Slovak Republic s.r.o.
Vizualizácie: J. Šiarnik
Stupeň: štúdia
Rok: 2015
Investor: Euro City Park, a.s.
Úžitková plocha: 65 975 m2