Cyklotrasa Devín - Karlova Ves

Miesto: Bratislava, SK
Autor: txt architekti
Stupeň: súťaž - 3. miesto
Rok: 2013
Investor: STARZ hl. mesta SR Bratislavy
Dĺžka riešenej trasy: 4 920 m