Danubia Park - Chata / Hausbót

Miesto: Čunovo, SK
Autor: txt architekti
Vizualizácie: J. Šiarnik
Stupeň: súťaž – 1. miesto
Rok: 2011
Investor: Danubia Invest, a.s.