Múzeum Antická Gerulata

Miesto: Bratislava - Rusovce, SK
Autor: txt architekti
Vizualizácie: J. Šiarnik
Stupeň: súťaž
Rok: 2013
Investor: Magistrát hl. mesta SR Bratislava
Úžitková plocha: 1048 m2