Detské ihrisko River Parčík

Miesto: Bratislava, SK
Autor: txt architekti
Foto: archív J&T real estate
Stupeň: realizácia
Rok: 2013-2016
Investor: J&T real estate
Riešené územie: 2775 m2