Kežmarská chata

Miesto: Vysoké Tatry, SK
Autor: txt architekti
Stupeň: súťaž
Rok: 2014
Investor: OZ Kežmarská chata
Úžitková plocha: 840 m2