Mirabell - obchod s čokoládou

Miesto: Viedeň, AT 
Autor: txt architekti
Vizualizácie: J. Šiarnik
Stupeň: štúdia
Rok: 2013 
Investor: Kraft Foods Österreich GmbH