Múzeum ocele Carrie furnance

Miesto: Pittsburgh, USA
Autor: M. Trcka
Stupeň: diplomová práca
Rok: 2007
Zadávateľ: Fakulta architektúry STU
Ocenenie: Cena Pro Art v súťaži o najlepšiu diplomovú prácu Prof. Lacku