Nová sladovňa - prestavba sila

Miesto: Košice, SK
Autor:
txt architekti
Vizualizácie:
J. Šiarnik
Stupeň:
územné rozhodnutie
Rok:
2016
Investor: Logistics and Warehouse, s.r.o.
Úžitková plocha: 3 490 m2