Pamätník Novembra 1989

Miesto: Bratislava, SK
Autori: E. Zatlukaj, B. Lackovič (txt architekti), J. Trajter
Stupeň: súťaž - 1. miesto
Rok: 2019
Investor: Iniciatíva za Pamätník  demokratickej  revolúcie 1989
Plocha riešeného územia: 1 230 m2