Polyfunkčný objekt prieluka

Miesto: Bratislava, SK
Autor: J. Tarajčák
Stupeň: diplomová práca
Rok: 2008
Investor: Fakulta architektúry STU