Rekonštrukcia predajne DIRICKX

Miesto: Bratislava, SK
Autor: M. Trcka
Stupeň: súťaž
Rok: 2007
Investor: DIRICKX Slovensko