RD Lozorno - rekonštrukcia a prístavba

Miesto: Lozorno, SK
Autor: txt architekti
Stupeň: štúdia
Rok: 2015
Investor: súkromná osoba
Úžitková plocha: 330 m2