Študentský pavilón Fakulty architektúry

Miesto: Bratislava, SK
Autor: txt architekti
Stupeň: súťaž
Rok: 2008
Investor: Fakulta architektúry STU