Základná umelecká škola A. M. Buxton - prístavba

Miesto: Úpice, CZ
Autor: txt architekti
Stupeň: súťaž
Rok: 2011
Investor: Základní umělecká škola A. M. Buxton, Úpice